Skontaktuj się
z nami!

Venlab Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 2,
40-082 Katowice

tel. +48 600 202 132
e-mail: biuro@venlab.eu


NIP:
634 297 82 84,
REGON: 38633578000000, 
Nr KRS 0000846482

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego